Välkommen

Jag heter Mats Rundkvist och arbetar som konsult i välfärdsteknologi och kommunal e-hälsa.

Jag har erfarenhet, kunnande och klokskap som jag gärna delar med mig av i alla faser av arbetet med digitalisering av socialtjänstens olika områden – äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen.

Mina tjänster riktade till kommunerna är bland annat att bistå med

  • Strategisk planering
  • Behovskartläggning
  • Marknadskännedom
  • Inspiration, information och utbildning
  • Informationssäkerhetsanalyser
  • Kartläggning av juridiska frågeställningar
  • Ansökan om externa medel
  • Uppföljning och utvärdering.

I mitt arbete har jag sett hur många kommuner arbetar med samma eller liknande frågor och jag är övertygad om att vi tillsammans kan underlätta er väg med digitaliseringen genom att jag delar de erfarenheter och insikter jag har med mig från tidigare erfarenheter och kontakter i mitt nätverk runt om i Sverige och Europa.

För nationella aktörer bistår jag gärna med sakkunskap kring kommunernas arbete med välfärdsteknologi, innovationsupphandling och behoven inför framtiden.

Jag samverkar också med leverantörer framförallt kring att öka förståelsen för behov och affärsmöjligheter inom den kommunala vården och omsorgen.

Ta gärna kontakt så kan vi prata mer om hur ett samarbete skulle kunna se ut!

Mats Rundkvist Konsult
mail@matsrundkvist.se
070-538 41 22
Gyntesbo backe 2
776 31 Hedemora

MRK_Logo_JPEG_Original (1)